Eurosupply er med å overta Nær Engros-selskapene

12. juni, 2022

SG Midt Invest er en gruppering bestående av Servicegrossistene D. Danielsen, TP Engros, Eurosupply, Måkestad Engros og familien Hallem.

De nye eierne ser store muligheter i markedet i Trøndelag og ønsker å bygge videre på den sterke lokale forankringen som Nær Engros selskapene har i sine områder. SG Midt Invest ønsker å ha en langsiktig og offensiv satsing i Midt-Norge med mål om å utvikle Servicegrossistenes sterke posisjon i regionen.

Oppkjøpet vil ikke direkte påvirke driften i Eurosupply, men vil bidra til å skape både langsiktighet og forutsigbarhet i Servicegrossistene AS.