LNS Spitsbergen - Eurosupply Ship Chandler

Fra vårt lager i Longyearbyen på Svalbard tilbyr vi engrosvarer til både maritime og lokale kunder.

Vår base i Longyearbyen

LNS Spitsbergen - Eurosupply Ship Chandler har base i Longyearbyen på Svalbard. Selskapet tilbyr engroshandel både til maritime og lokale næringskunder. Som eneste grossist med lokalt varelager kan vi sikre stabil varetilgang av en rekke produkter hele året.

Sortimentet inkluderer tørrvarer, kjølevarer, frysevarer, meieriprodukter, frukt og grønt, mineralvann, alkoholholdige drikkevarer og non-food.

MS Nordstjernen

LNS Spitsbergen og Eurosupply

LNS Spitsbergen - Eurosupply Ship Chandlerer et Joint-venture med LNS Spitsbergen. Eurosupply AS har siden 2000 vært en ledende fullsortiments skipshandler i Norge. Vi har i en årrekke levert varer til Svalbard og vi har de mest erfarne skipshandlerne med på laget. LNS Spitsbergen på sin side har infrastruktur optimalt plassert i kaiområdet i Longyearbyen, i tillegg til en velutviklet logistikkvirksomhet.

Sammen har vi kompetanse og ressurser til å lykkes med å skape nye og bedre forsyningsløsninger, både for den maritime næringen og det lokale næringslivet.

Nordlys over Longyearbyen

Kontakt oss

Morten Hatland
Salgssjef Svalbard

LNS Spitsbergen – Eurosupply Ship Chandling AS

Mobil: +47 95 46 80 01
E-mail: morten.hatland@eurosupply.no

Besøksadresse: Vei 605 -2, 9170, Longyearbyen
Postadresse: Postboks 534, 9171 Longyearbyen

Nordlys over Longyearbyen

387

2022

Omsetning i mill.

295

2021

Omsetning i mill.

251

2020

Omsetning i mill.

288

2019

Omsetning i mill.

Våre sertifiseringer