Avtale om levering av proviant til Garrets

15. juni, 2023

Garrets International og Servicegrossistene / Eurosupply har utvidet våre gode forretningsrelasjoner og inngått en leveringsavtale for proviant, der målet er å effektivisere bestillingsrutiner og logistikk. Avtalen vil sikre Eurosupply økt volum og større forutsigbarhet, noe som vil komme både brukerne og Garrets til gode.