Eurosupply AS overtar LNS Spitsbergen Eurosupply Ship Chandler AS

21. desember, 2023

Første driftsår i LNS Spitsbergen Eurosupply Ship Chandler AS er lagt bak oss, og vi har gjort oss mange gode erfaringer. Først og fremst at det er spennende utviklingsmuligheter både i lokalmarkedet og i cruise-trafikken.

Vi ser at det er mulig å forenkle driften gjennom en tettere integrering med Eurosupply sin øvrige skipshandler-virksomhet. At Eurosupply er en del av Servicegrossistene AS, som har leveringsavtaler med NHO og Systemkjøp-kunder, gjør det enklere å ivareta disse kundene sine interesser, bl.a. gjennom tilgang til Servicegrossistene sin nettbutikk, leveringsavtaler osv.

Eierne er derfor blitt enige om å fortsette samarbeidet i en ny konstellasjon, der partene bidrar med det de er best til, LNS Spitsbergen AS som en dyktig og pålitelig logistikkpartner og Eurosupply AS som en erfaren skipshandler. Som en del av avtalen overtar Eurosupply LNS Spitsbergen sin aksjepost i selskapet fra og med 1. januar 2024. Driften vil fortsette som nå, basert på leieavtaler med LNS Spitsbergen for lager, utstyr og andre tjenester. Endringen vil ikke ha noen praktisk betydning for våre kunder.

Det har vært et godt samarbeid mellom eierne i denne viktige oppstartsfasen, og dette er en løsning som vil tjene begge parter på lang sikt.