LNS Spitsbergen - Eurosupply Ship Chandler AS blir Eurosupply Spitsbergen AS

7. mars, 2024

I februar overtok Eurosupply LNS Spitsbergen sine aksjer i selskapet og endret navnet til Eurosupply Spitsbergen AS. Selskapet er nå blitt en del av Servicegrossistene, en av Norges største grossistkjeder i storhusholdningsmarkedet som består av 14 lokalt forankrede grossister.

Med sin beliggenhet langt nord for fastlandet, vil Eurosupply Spitsbergen spille en nøkkelrolle i å forsyne serveringssteder, hoteller, og ikke minst maritime operasjoner i regionen.

Vi har allerede tatt i bruk vår første elektriske varebil på Spitsbergen, et tiltak som ikke bare reflekterer selskapets engasjement for bærekraft, men også dets tilpasningsevne til unike og utfordrende driftsmiljøer.